Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (51 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See Asta/ARBS/Itslearning

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2022-03-13

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-16 09:00 - 11:30 D4106 Introduction to Marketing Examination and Topic 1 https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-03-18 09:30 - 12:00 D4106 Introduction to Marketing Topic 2 and 3 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-03-23 09:00 - 11:30 Introduction to Marketing https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Topic 4 & 5 Henriksson Robert
2022-03-25 09:30 - 12:00 D4106 Introduction to Marketing Topic 6 and 7 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-01 09:30 - 12:00 D4106 Introduction to Marketing Topic 10 and 11   https://arcada.zoom.us/j/66347784340?from=addon Meeting ID: 663 4778 4340 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-06 09:00 - 11:30 Introduction to Marketing Topic 12 and brief of quiz and group work https://arcada.zoom.us/j/65405632275?from=addon Meeting ID: 654 0563 2275 Kietz Tove
2022-04-08 09:30 - 12:00 Introduction to Marketing Book Exam Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-26 13:00 - 15:30 Introduction to Marketing Re-exam 1 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-29 09:30 - 12:00 D4106 Introduction to Marketing Market research Group work brief and time to start working on group work https://arcada.zoom.us/j/61459451069?from=addon Meeting ID: 614 5945 1069 Kietz Tove
2022-05-06 09:30 - 12:00 Introduction to Marketing Market research survey and summary workshop in F249 + Zoom https://arcada.zoom.us/j/61772112963?from=addon Meeting ID: 617 7211 2963 Kietz Tove
2022-05-10 13:00 - 15:30 Introduction to Marketing Guest lecture https://arcada.zoom.us/j/68650568084?from=addon Meeting ID: 686 5056 8084 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-05-12 09:30 - 12:00 Introduction to Marketing Re-exam 2 Henriksson Robert
Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning