Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The student knows how to use modern IT software.

Läranderesultat

- use a spreadsheet program efficiently
- can plan a Project using integrated software
- plan, create digital graphics
- build a relational database system with
products, clients and invoices.

Innehåll

- Advanced spreadsheets
- Project planning
- Digital design
- Relation databases

Förkunskaper

No prerequisites

Kursen ersätter följande kurser

None

Litteratur

Material found in itslearning, lynda.com and articles.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 42 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 26 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should receive at
least 50 of 100 points. The points are given after
submitting assignments based on software we use
during the course.

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning