Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få stöd och
verktyg för att målmedvetet och framgångsrikt
kunna studera vid Arcada.
Studerande behärskar efter avlagd kurs
användning av moderna IT verktyg.
Nödvändig matematik för ingenjörsstudierna

Läranderesultat

Studierna
Efter avklarat kursavsnitt förväntas den
studerande:
- kunna använda informationskanalerna vid
Arcada
- känna till sin studieplan, sin profession och
reflektera över vad målen med studierna är
- känna till olika verktyg, metoder och
studieformer som stöd för resultatorienterat
lärande (studieorientering)
- förstå vad självstyrt lärande innebär för den
individuella lärprocessen och för
studieresultatet
- känna till etiska riktlinjer
- kunna identifiera sin språkkompetens
- vara medveten om möjligheten att utveckla sin
språkkompetens
- kunna identifiera sina matematiska svagheter och
ha verktygen till att förbättra sina räknekunskaper

***
- effektivt behärska tabellkalkyleringsprogram
- planera och designa grafik
- Bygga ett relationsdatabassystem med
produkter,
kunder och fakturor.

Innehåll

- Upprepning av relevanta delområden i matematik
- Avancerade kalkylblad
- Framgångsrik ordbehandling
- Digital design
- Relationsdatabaser

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Studierna
Skrivguide
Studieguide

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 5 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studierna
Aktivt deltagande i lektioner.

Lärare

 • Biström Dennis
 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Nyberg Janne
 • Sandell Magdalena
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning