Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få stöd och
verktyg för att målmedvetet och framgångsrikt
kunna studera vid Arcada.
Studerande behärskar efter avlagd kurs
användning
av moderna IT verktyg.

Läranderesultat

-Ha en realistisk uppfattning om det egna
lärandet i
högskolestudier och betydelsen av livslångt
lärande.
-Känna till olika verktyg, metoder och
studieaktiviteter som stöd för målinriktat
lärande (studieorientering)
-Förstår betydelsen av att jobba tillsammans
för att
stöda det egna lärandet
-Känna till sin studieplan och reflektera över
målen
med studierna.
-Känna till sin profession och få en insikt i
kunnande, färdigheter och attityd som behövs i
yrkeslivet.
***
- Avancerade kalkylblad
- Framgångsrik ordbehandling
- Digital design
- Bygga ett relationsdatabassystem med
produkter,
kunder och fakturor.

Innehåll

Part 1 (2 ECTS)Academic studies for tomorrow's
workplace.

Group tutorials with tutoring teacher
Orientation in studies with Study Counselor
Language support and mapping of language
qualifications
Contents and goal with studies

Part 2 (3 ECTS) Digital kompetens (online kurs

itslearning)
1. Digital kompetens
2. Innehållsproduktion
3. Informationskompetens
4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Delar av kursen går på engelska och delar på
svenska. Mera information under första
tillfället.
Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje
vecka kommer nya uppgifter som ska göras. Det
erbjuds även dropin för dem som behöver. Läs
mera på kursen i itslearning.

Litteratur

Finns i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlämningsuppgifterna bör vara godkända.

Lärare

 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Hongell Linn
 • Levälahti Filip
 • Nyberg Janne
 • Ray Jan-Anders
 • Åvall Ann-Kristin
 • Uusitalo Daniel

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning