Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

This study module offers a tailor-made pallet of learning offers through which learners develop their entrepreneurial mindset and profession specific working-life competences and knowledge by encompassing theoretical, methodical and real-life work experiences thereby strengthening their professional identity while assisting to ensure their future employability. Learning outcomes Generic, professional and language competences https://start.arcada.fi/en/competences Lärande resultat Generiska, yrkesspecifika och språkkompetenser https://start.arcada.fi/sv/kompetenser Target group: Students with adequate basic knowledge of their own subject, end of the second and third year of study.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studenten aktivt leda sitt eget arbete, sin egen utveckling och medverka till näringslivets utveckling inom sitt eget professionella kompetensområde har studenten utvecklat sin förmåga till kritiskt och innovati vt tänkande och ett flexibelt  förhållningssätt i arbetet  ha utvecklat sina sociala färdigheter, så som sa marbets- och kommunikationsförmåga samt emotione ll kompetens  kan studenten utnyttja relevanta digitala vertyg kan utnyttja sina kompetenser mångsidigt och ändamålsenligt till att utveckla produkter och tjänster brukar- orienterat i nära samarbete med arbetslivet och har färdigheter att verka som företagare

Innehåll

.

Litteratur

Överenskommes med examinator / uppdragsgivare.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 160 timmar
 • Nätbaserade - 60 timmar
 • Projketarbete och praktik i samarbete med organisation i privata, offentliga eller tredje sektorn - 160 timmar
 • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten påvisar sin kompetens via en capstone examination (se its learning) med hjälp av arbetsintyg, presentationer, rapporter och produktioner, bloggtexter, vloggar eller på annat överenskommet sätt) Den litteratur som utnyttjats anges också. Bedömning godkänd / underkänd

Lärare

 • Eriksson Birgitta
 • Hernberg Mervi
 • Kietz Tove
 • Silfver Jessica
 • Silin Richard
 • Törnblom Cia
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Hernberg Mervi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-20 10:30 - 11:30 A510 My Future Work Life 2 Course introduction, mandatory participation - welcome! Hernberg Mervi
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard
2020-03-12 12:00 - 15:00 C350 My Future Work Life 2 Workshop Wellbeing and positive psychology at Work Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-03-18 13:00 - 16:00 E491 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-18 13:00 - 16:00 E486 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-18 13:00 - 16:00 E494 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-19 12:00 - 14:00 C350 My Future Work Life 2 Staff discussion and facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-03-25 13:00 - 16:00 E491 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-25 13:00 - 16:00 E486 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-25 13:00 - 16:00 E494 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-26 10:00 - 11:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-04-02 12:30 - 13:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-04-16 12:00 - 13:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-04-29 13:00 - 14:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-05-07 10:00 - 11:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-05-13 10:00 - 11:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia

Kurs- och studieplansökning