Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

This study module offers a tailor-made
pallet of
learning offers through which learners
develop
their entrepreneurial mindset and
profession
specific working-life competences and
knowledge
by encompassing theoretical,
methodical and
real-life work experiences thereby
strengthening
their professional identity while
assisting to
ensure their future employability.
Learning outcomes Generic,
professional and
language competences
https://start.arcada.fi/en/competences

Lärande resultat Generiska,
yrkesspecifika och
språkkompetenser
https://start.arcada.fi/sv/kompetenser
Target group: Students with adequate
basic
knowledge of their own subject, end of
the
second and third year of study.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs
kan studenten aktivt leda sitt eget arbete,
sin egen utveckling och medverka till
näringslivets utveckling inom sitt eget
professionella kompetensområde

har studenten
utvecklat sin förmåga till kritiskt och innovati
vt tänkande och ett flexibelt  förhållningssätt
i arbetet 
ha utvecklat sina sociala färdigheter, så som sa
marbets- och kommunikationsförmåga samt emotione
ll kompetens 

kan studenten utnyttja relevanta digitala vertyg
kan utnyttja sina kompetenser mångsidigt och
ändamålsenligt
till att utveckla produkter och tjänster brukar-
orienterat i nära samarbete med arbetslivet
och har färdigheter att verka som företagare

Innehåll

.

Litteratur

Överenskommes med examinator / uppdragsgivare.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 160 timmar
 • Nätbaserade - 60 timmar
 • Projketarbete och praktik i samarbete med organisation i privata, offentliga eller tredje sektorn - 160 timmar
 • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
påvisar sin kompetens via en capstone
examination (se its learning) med hjälp av
arbetsintyg, presentationer, rapporter och
produktioner, bloggtexter, vloggar eller på
annat överenskommet sätt) Den litteratur som
utnyttjats anges också.

Bedömning godkänd / underkänd

Lärare

 • Eriksson Birgitta
 • Hernberg Mervi
 • Kietz Tove
 • Silfver Jessica
 • Silin Richard
 • Törnblom Cia
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-20 10:30 - 11:30 A510 My Future Work Life 2 Course introduction, mandatory participation - welcome! Hernberg Mervi
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard
2020-03-12 12:00 - 15:00 C350 My Future Work Life 2 Workshop Wellbeing and positive psychology at Work Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-03-18 13:00 - 16:00 E491 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-18 13:00 - 16:00 E486 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-18 13:00 - 16:00 E494 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-19 12:00 - 14:00 C350 My Future Work Life 2 Staff discussion and facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-03-25 13:00 - 16:00 E491 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-25 13:00 - 16:00 E486 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-25 13:00 - 16:00 E494 My Future Work Life 2 Silfver Jessica
Werner Tove
2020-03-26 10:00 - 11:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-04-02 12:30 - 13:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-04-16 12:00 - 13:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-04-29 13:00 - 14:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-05-07 10:00 - 11:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia
2020-05-13 10:00 - 11:30 C350 My Future Work Life 2 Facilitation Hernberg Mervi
Nygård Maria
Törnblom Cia

Kurs och studieplanssökning