Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
 • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Läranderesultat

-att studenterna får insikter i grundläggande vetenskapsteori,
-att studenterna förstår problemformuleringens centrala ställning i forskningsprocessen,
-att studeranden förstår forskningsprocessens olika faser,
-ge en översikt av kvantitativa och kvalitativa metoder.
Ge färdighet i vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande.

Förkunskaper

MPTT modul I

Kursen ersätter följande kurser

2002, Multiprofessionella team och trender I,
2002, MPTT 2002 modul II

Mer information

Kursen är del II av MPTT. Den består av två deklurser: Grundläggande forskningsmetodik (2 sp) och projektledning (2,5 sv).

Litteratur

Nikos Macheridis: Projektaspekter
Jarl Backman: Rapporter och uppsatser

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 44 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Lundell Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Projektledning:Eija Källström
06.02.2007,09:15 - 11:00,projektets livscykel
13.02.2007,09:15 - 11:00,projektkostnader,
resursbehov och
ekonomistyrning
20.02.2007,09:15 - 11:00,projektledarens
uppgifter
27.02.2007,09:15 - 11:00,the balanced score card

Projektledning: XX
06.03.2007,08:15 - 11:00,projekthanteringsverktyg

Informationssökning: Maria von Herzen
13.03.2007,08:15 - 10:00, grupp 1
13.03.2007,10:15 - 12:00, grupp 2

Hur ställer man upp teknisk-vetenskapliga
forskningsprojekt? :Göran Pulkkis
20.03.2007,08:15 - 11:00

Patent,mönsterrätt och nyttighetsmodell:
Markus Kuvaja
27.03.2007,08:15 - 11:00

Att ansöka om finansiering för projekt: ZZ
03.04.2007,08:15 - 11:00

Tent: Susanna Lundell
10.04.2007,08:15 - 11:00, se kurslitteratur

Examinationsformer

 • 2007-04-10 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning