Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hälsovårdslärans teori och metoder

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Öka studerandes förståelse för olika teorier inom hälsovården samt lär sig jobba i team

Läranderesultat

Att fördjupa det vårdvetenskapliga tänkandet i relation till hälsovården samt skapa en helhetsbild av hälsovårdspatientens vårdprocess.

Innehåll

Studerande jobbar tillsammans med hälsopromotörstuderande från Yhs Sydväst
vårdetik
aktuella forskningar

Förkunskaper

Hälsovårdslära
Vårdvetenskapens grunder

Litteratur

Aktuella doktorsavhandlingar och artiklar bl.a.
Downey A.; Fit to work, Business Quaterly;winter1996
Lumme-Sandt K.& Aarva P. Terveys ja hyvinvointi päivälehtimainoksissa, Sosiaalilääketieteellinen Aikakausilehti 2005
Räty P. Sisäisen sankarin työtoverit
Saarinen Esa, TYKY-toiminnan filosofinen näkökulma - työelämän onnellisuutta etsimässä
Suomen piilaksossa, Terveydenhuoltoa yksityisesti 3/99
Schutz C., Are your employees as healthy as they believe? Employee Benefit Plan Review Aug.2005
Seedhouse David; Health promotion, Philosophy, Prejudice and Practice, second edition, 2006, John Wiley & Sons, Ltd, ISBN 13: 978-0-47084732-9
Sivonen & Krogerus-Therman: Den totala hälsan - en introduktion till hälsovårdslära
Wärnå Carola: Dygd och hälsa

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 100 timmar
  • Varav schemalagda studier: 35 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning