Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla förmågan att kommunicera visuellt. Utveckla kunskaper att tolka bilder och förstå vilka komponenter vi utnyttjar i bilden för att kommunicera.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utnyttja visuella berättandets komponenter: ljus, färg,komposition, rörelse och
tid. Förstå filmmanusets dramaturgi och på såvis få hjälp med att bryta ner scener i bilder.

Innehåll

I kursen visuellt berättande görs en inblick i
måleriet i research syfte . Vi tar upp konstnärer och dess verk som kan fungera som referens i filmfarbetarens arbete. Vi
gör också en inblick i fotografiet och bekantar oss med bildanalysen i vissa kända fotografers bilder.
Vi gör också en genomgång av filmmanusets dramaturgi för att få grepp om manuset och på såvis få hjälp med att bryta ner scener i bilder.

Förkunskaper

Introduktion till berättande. Introduktion till medieproduktion.
Eller motsvarande ersättande förkunskap.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

För att kunna bli examinerad skall studenten ta del i övningarna och utvärderingarna under kursen.
Obligatorisk närvaro 80% av teoriundervisningen.
Kompletterande uppgifter kan delvis ersätta frånvaro.
Uppgifter som lämnas in i efterhand efter kursens slut påverkar studentens vitsord.
Den skriftliga portfolion skall lämnas in på Itslearning senast 1 vecka efter kursens avslut.

Litteratur

Roy Andersson, "Vår tids rädsla för allvar" Filmkonst Nr.33
James Lord, "Giacometti målar porträtt" Alfabeta Bokförlag AB
Aristoteles, Poetics
Roland Barthes "Camera Lucida"
Bruce BlockThe "Visual Story"
Fredrik Lindqvist "Att skriva filmmanus"

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examinationen sker genom analys och diskussion om övningar och presentationer, samt av skriftliga uppgifter som görs under kursen.
Studenterna gör en egen portfolio med givna uppgifter.

För att kunna bli examinerad skall studenten ta del i övningarna och utvärderingarna under kursen.
Obligatorisk fysisk klassnärvaro 80% av teoriundervisningen.
Kompletterande uppgifter kan delvis ersätta frånvaro.Närvaro är en del av bedömningen.

Lärare

Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - See ARBS
Kursens närundervisning sker främst på onsdag eftermiddag och torsdagar, vissa dagar är hela dagar vissa halva dagar. Därtill kommer handledningstillfällen och grupparbeten som bokas in senare. Kursen innehåller också individuella arbeten och grupparbeten som kan göras självständigt.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-10-22 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 09:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-10-30 13:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-11-05 09:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-11-06 13:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-11-12 09:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-11-13 13:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-11-20 13:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-11-26 09:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-11-27 13:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-12-04 13:15 - 16:00 A309 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-12-10 09:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-12-11 13:15 - 16:00 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-12-17 09:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert
2019-12-18 13:15 - 16:00 A211 Visuellt berättande Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning