Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att upfatta de viktiga delar i filmens postproduktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att uppfatta hur postproduktionen för en film görs och vilka element som finns i posten.

Efter kursen förstår studeranden hur man handskas med musiken i film.

Studeranden kan använda SSL AWS-mixern med Protools.

Innehåll

 • TV-3-036 (0) - Masterclass i postproduktion och digitala effekter / delar av den
 • lektioner av Pekka Karjalainen och av han uppgivna övningar: musik i film
 • övningar med SSL och Protools

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 100 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 100 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

 • 80% närvaro
 • gjorda uppgifter

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning