Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/242">Film och tv 2009 (foto och klipp) - Kortfilm och fiktion</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
Kunna utnyttja de visuella berättandets komponenter: ljus, färg,
komposition, rörelse och tid.
Förstå filmmanusets dramaturgi och på såvis få hjälp med att
bryta
ner scener i bilder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
med berättandet som grund mera medvetet utnyttja visuella
berättandets komponenter.

Innehåll

I kurssen visuellt berättande görs en inblick i
måleriets historia i research syfte . Vi tar upp konstnärer och
dess
verk som kan fungera som referens i filmfarbetarens arbete. Vi
gör
också en inblick i fotografiets historia och bekantar oss med
bildanalysen i vissa kända fotografers bilder.
Vi gör också en genomgång av filmmanusets dramaturgi för att

grepp om manuset, och på såvis få hjälp med att bryta ner
scener i bilder.

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Jose saramago, "Blindheten" wahlström&widstrand
James Lord, "Giacometti målar porträtt" Alfabeta Bokförlag AB

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 23 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
  • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning