Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att kursdeltagaren får grundläggande kunskap i olika moderna webteknologier.

Läranderesultat

Eleven bör efter kursen ha en bra försåelse över följande områden: 1. jQuery 2. CSS3 3. HTML5 4. Actionscript

Innehåll

1. jQuery 2. CSS3 3. HTML5 4. Actionscript

Förkunskaper

-

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Nätbaserade - 23 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer Examination 2: Avslutat projekt Examination 3: Deadliner Examination 4: Närvaro Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

  • Hamberg Andreas
  • Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs- och studieplansökning