Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: - hitta på nya saker (Kreativitet) - göra nya saker (Innovation)

Läranderesultat

Studenten: - känner till innovationsprocesser och kan tillämpa dem i media- och kulturproduktioner - känner till kultur- och innovationspolitikens strukturer, den kreativa branschen och kan verka inom dem - förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet

Innehåll

Innovationer är utgångspunkten för all utveckling. Stora historiska innovationer som hjulet, tryckpressen, välfärdssamhället och internet, har påverkat hela människosläktet. Som helhet har emellertid små, ofta t.o.m. okända , innovationer varit ännu viktigare med tanke på förändring och utveckling. Sådana innovationer görs ständigt och inte ens de som gör dem lägger alltid märke till att de just skapat en innovation. En innovation kan handla om ett nytt sätt att möta en publik, en kollega eller en kund, nya arbetsmetoder eller nya sätt att använda något som redan existerar. Utan innovationer skulle det inte finnas någon utveckling. Innovationer uppstår ur kreativitet. Den kreativa branschen har i sin tur uppstått för att ta vara på denna kreativitet. För att hantera kreativa idéer och leda kreativa processer används projektarbete, entreprenörskap och forskning. Varje innovationsprojekt sker i en egen kultur - och verksamhetsomgivning (kontext). Trots att globaliseringen har förenat världen existerar det ännu olikheter i lagstiftning, politik men framförallt existerar det kulturella skillnader. Målsättningen med studiehelheten är att stöda studerande att själv göra i alla fall en innovation. Samtidigt vandrar studerande genom ett antal innovationsprocesser. Kommunikation: Tidsschema: Arcada Kalender Löpande ärenden: Facebook Allmän info: epost & It's learning Material arkiv och uppgifter: It's Learning Arbetsformer: Projektifierat lärande Tre dagar varannan vecka möts kursdeltagarna i ett närstudietillfälle som består av en brief, innovativt teamarbete och presentationer. Målsättningen med dessa tillfällen är att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter samt lära sig tillsammans. Då studerande inte är på närstudietillfällena arbetar de individuellt eller i team kring de uppgifter som ingår i kursen. Studiebesök till och av olika organisationer som arbetar med innovationer och konceptualicering ger dig kontakt med aktörerna på fältet. Tema: Vecka 1: Innovationer och kreativitet Vecka 2: Verktyg för innovation: Framtidsforskning, svaga signaler, Design Thinking, Gamification, Vecka 3- Innovationsprojekt. Studenterna arbetar kring innovationsprojekt kring olika tema. Dessa tema är: 1) Distans Närvaro 2) Media format 3) Byggnadsfasad som "Interface" Uppgifter: Uppgift 1) Vad är en innovation? Uppgift 2) Sport! Uppgift 3) Prototyp Uppgift 4) Utvärdering av kursen

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Innovationer, konceptualisering och hållbar utveckling

Mer information

Njet

Litteratur

Tuottaja 2020. Kurkistuksia kulttuurituottajan tulevaisuuteen. Leena Björkqvist, Katri Halonen, Laura-Maija Hero, Juha Iso-Aho, Outi Teye, Pekka Uotila, 2012. 608 sidor.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Uppgift 1: Vad är en innovation? Uppgift 2) Sport! Uppgift 3) TV format Uppgift 4) Prototyp Uppgift 4) Utvärdering av kursen Dessutom: De medverkande lärarna utvärderar arbetet utgående från följande kriterier: - resultatens nyskapande innehåll och arbetslivsrelevans - påvisad problemlösningsförmåga - samarbets- och inlärningsförmåga under processen - skriftlig och muntlig presentationsförmåga - Förmågan att producera kunskap tillsammans med andra - Utvärderingskompetens; kritisk granskning av det egna och gruppens arbete - Opponens och presention bedöms

Lärare

  • Granath Thomas
  • Kelly Owen
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-12-20 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning