Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att presentera och öva olika kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder.

Läranderesultat

Studenten skall efter avklarad kurs kunna identifiera problem, formulera syfte, välja rätt undersökningsmetod, insamla empiriskt material, analysera datat med en lämplig metod samt presentera resultatet i en rapport.

Innehåll

Kvalitativa undersökningsmetoder såsom: brainstorming, fokusgrupper, intervjuer, observationer, praktikfall och action research. Kvantitativa metoder såsom: chi-kvadrat, regressions- korrelations- faktor- kluster, mds- conjoint mm metoder.

Förkunskaper

De två första årens kurser 100-120 sp.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Studenten skall på förhand bekanta sig med övningens och timmens material på itslearning. Obligatorisk närvaro under övningar i dataklass.

Litteratur

Bryman, A. och Bell, E. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber Artiklar och övrigt material enligt tentators anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination av kvantitative metoder sker genom övningsarbeten och en virtuell examinering av förståelse via Itslearning. Övningsarbetena och den kvantitativa examinationen står för 50% av vitsordet. De kvalitativa metoderna examineras med övningar och en skriftlig examination. Dessa står för 50% av vitsordet.

Lärare

 • Mildén Peter
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Mildén Peter

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se Metodik kursen för Företagsekonomin. Endast den kvalitativa delen tenteras.

Examinationsformer

 • 2013-12-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning