Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge färdigheter i att utnyttja traditionella och nya distributionskanaler från en tjänsteproducents synvinkel. Studenten kan aktivt utnyttja reseindustrins informations- och distributionssystem på ett mångsidigt sätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - känna till branschens olika distributionskanaler - förstå intäkslogiken och mellanhändernas roll i distributionskedjan - kritiskt analysera olika teknologiska trender så som mobilteknologi och dess påverkan på branschen - kan göra upp en online distributions- och kommunikationsplan för en mindre lokal leverantör

Innehåll

Global Distribution Systems Digitala distributionskanaler Expertföreläsningar om distributionskanalerna

Förkunskaper

Första- och andra årets turism kurserna och totalt minimum 110 studiepoäng

Kursen ersätter följande kurser

inga tidigare

Litteratur

Buhalis & Laws (2002), Tourism distribution channels: practices, issues and transformations VISITA (2013), Att sälja hotellrum i en digital värld, Sverige Luhtala, M., From, T. & Jäppinen, M. (2013), Onnistumisen avaimet mobiilimarkkinointiin. Rowles, D. (2013). Mobile Marketing: How Mobile Technology is Revolutionizing Marketing, Communications and Advertising, Kogan Page Limited, London UK. Buhalis, D., 2003,eTourism: information technology for strategic tourism management,Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London ISBN 0582357403. Online material i form av t.ex. artiklar och expertföreläsares presentationer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-10-30

Examinationsformer

 • 2015-02-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning