Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Det primära målet med kursen är att ge en helhetsbild av möjligheter och utmaningar med turism-marknadsföring, speciellt online marknadsföring.

Läranderesultat

Vid slutet av kursen kan studenten - analysera olika typers marknadsföringsaktiviteter - rapportera principer för att implementera digital marknadsföring i ett turismföretag - göra upp en marknadsföringsplan för ett internationellt turismföretag

Innehåll

-Marknadsföring av resetjänster -Online kommunikation -Planering av marknadsföringsaktiviteter för ett internationellt turismföretag

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Middleton,V.T.C. Marketing in Travel and Tourism.Butterworth&Heinemann.Oxford. latest edition.ISBN 0 7506 4471 0 3rd ed. Sjöberg (2011), Internet för Turism & Event: Hur man kan använda Internets nya möjligheter i sin marknadsföring, som e-bok i eLIB vid Arcada. Carlsson, L. (2012), Marknadsföring och Kommunikation i Sociala Medier, som e-bok i eLib vid Arcada. Chaffey, David et. al. Internet Marketing - Strategy, implementation and practice.Prentice Hall. ISBN 978-0-273-69405-2 Journal of travel ad tourism marketing Journal of Consumer Marketing European JOurnal of Marketing Journal och Hospitality and Tourism Techology

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 88 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Basis for grade evaluation*: Group assignment 50 % exam 25 % Expo assignment 25 % *With reservation for minor changes

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-05-30

Kursens tidtabell

kan ses i ARBS utöver kontakttimmarna i ARBS bokas tider för grupphandledning minst 2 ggr/grupp Studenterna och handledarna kan vid behov kräva flera tillfällen.

Examinationsformer

 • 2014-12-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning