Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har möjligheter att lära känna och uppskatta främmande kulturer, trender och religioner samt att de får kännedom om olika kulturteorier och undersökningar. Målet är också att studenten får kunskaper om anpassning till olika främmande situationer och förståelse om en kulturchock. Studenten kan kritiskt tillämpa teorier och principer på gäster från andra kulturer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen att förstå bakgrunden till vad kultur egentligen är samt kunna relatera till olika kulturteorier och undersökningar. Du skall också ha anpassningskunskaper gällande en kulturchock eller dylika främmande situationer och kunna analysera din egen kultur. Du skall kunna ta i beaktande kulturteorier i planerande av produkter inom turism samt kunna relatera till och utveckla interkulturell kompetens

Innehåll

Vad är kultur, bakgrund Olika kulturteorier samt kulturforskarnas tankar Kultur och etik, värderingar Kommunikation Icke verbala kommunikation

Förkunskaper

Första och andra årets studier, minimum 70 studiepoäng (utan praktik) avlagda.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Kursen hålls tillsammans med kursen turismen i samhället ocg konsumentbeteende. Ett gemensamt projekt görs för dessa kurser. Kursen innehåller en resa. Kursen är enbart för turismstuderande, TUR12 har förkörsrätt. Kursen har avvikande tidtabell, föreläsningarna börjar redan vecka 9. - NÄRVARO Obligatorisk närvaro på följande föreläsningar/besök (kursstart) samt på alla presentationer. Frånvaro kan ej kompenseras. Kursen innehåller en obligatorisk paruppgift som innehåller obligatorisk handledning av examinatorn. -DEADLINES Alla deadlines inom perioden (deadlines för övningar och övriga uppgifter specificeras i timplanen, som delas ut då perioden börjar). Prestationer kan inte inlämnas, förnyas, kompenseras eller uppdateras efter deadline. Itslearning stängs och kursmaterialet försvinner fdärifrån dagen efter andra omtentamen Omtentamensdatum 3.6.2014 och 20.8.2014

Litteratur

Intercultural Communication, in the Global Workplace, Varner & Beamer Intercultural Business Communication, Chaney L. & Martin J. 2006 Prentice Hall ISBN-10: 0131860097 Yvette Reisinger, 2009, International Tourism Cultures & Behavior Malankin M. Venäläiset matkailun asiakkaina

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 42 timmar
 • - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvarokraven på kursen blir godkänt godkända delpestationer i alla uppgifter och tentamen

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-11-28

Kursens tidtabell

Kursen börjar vecka 9 och slutar 26.5

Examinationsformer

 • 2014-05-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning