Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap om det finska språket och att ge studenterna beredskap att klara sig i alldagliga situationer, att öva uttal och utöka ordförrådet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att komma till rätta i grundläggande alldagliga situationer och att känna till det finska språkets struktur; att känna till grundläggande strukturer.
Efter avlagd kurs förväntas studenten
- kunna kort berätta om sig själv, sina studier,
sina arbetsuppgifter
- kunna använda var, vart och varifrån -strukturer
- kunna uttrycka ägandeförhållanden
- kunna använda partitiv singularis
- kunna böja verb i presens
- känna till grundregler för objekt

Innehåll

- finska språkets struktur
- muntliga övningar
- uttal
- ordförråd
- grammatik
- finsk kultur

Förkunskaper

A.1.1 (Europeiska referensramen)

Mer information

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Ordbok och kursbok krävs.

Undervisningsspråk: engelska och finska.

Kursmaterial finns på Itslearning.

Litteratur

Coursebook:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I. Yliopistopaino. Helsingin yliopisto kielikeskus.
Material distributed by the teacher. (Till kapitel 11)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Praktiska övningar - 28 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:skriftlig tentamen (80%) samt kursaktivitet (20%).
Skriftlig tentamen: 12.12.2018
Omtentamen I: 14.2.2020 kl. 13-15
Omtentamen II: muntlig tentamen i maj

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2019-12-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 08:30 - 10:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-10-30 13:15 - 15:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-04 08:30 - 10:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-06 13:15 - 15:15 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-11 08:30 - 10:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-13 13:00 - 15:15 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-18 08:30 - 10:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-20 13:15 - 15:00 B325 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-25 08:30 - 10:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-11-27 13:15 - 15:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-12-02 08:30 - 10:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-12-04 13:15 - 15:00 D4109 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2019-12-09 08:30 - 10:00 D4109 FFB II, Group B, pair work in class p. 125 and p. 131 teahcer sick Lehtola Minna
2019-12-16 10:00 - 12:00 Finnish for Beginners II exam, room B320 Lehtola Minna
2019-12-22 10:00 - 12:00 B325 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2020-02-14 13:00 - 15:00 B325 Finnish for Beginners II, Group B Lehtola Minna
2020-04-06 13:00 - 15:00 B325 FFB II written re-exam II, WILL TAKE PLACE LATER Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning