Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande lär sig att använda olika källor för att kontinuerligt förkovra sitt ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt blir förtrogen med lämpliga språkliga formuleringar i olika professionella sammanhang.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas den studerande behärska presentation av t. ex. en produktionsplan, expertföredrag och kundkontakter. Utvärdering: I samband med presentationer och en skriftlig tentamen.

Innehåll

Muntlig kommunikation i professionella sammanhang

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk)

Mer information

Omtagning av muntligt test 18.11.2015 kl. 16.15- 17.15 och 21.1.2016 kl. 15.15-17. Anmälan till läraren per e-post (inte i Itslearning) senast sex arbetsdagar före testet. Sista möjligheten att lämna in uppgifterna är 12.2.2016.Efter detta datum är delprestationerna inte längre i kraft.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
  • Praktiska övningar - 12 timmar
  • Självstudier - 31 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 67 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Sammanträde och PM 10 % Möte och protokoll 10 % Muntlig presentation 40 % Åskådliggörande av presentationen 20 % Skriftlig tentamen om att ordna ett möte på finska 20 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-02-12

Examinationsformer

2015-09-28 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning