Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förbättra förmågan att verka/fungera
tillitsfullt i olika rutinmässiga
yrkesrelaterade talsituationer.
- att utveckla förmågan att behandla autentisk
engelsk text.
- att utveckla ett flytande språk i tal och
skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det
egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara
yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit
terminologi som stöder kommunikation i
yrkessmässiga sammanhang.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade
beskrivningar av tjänster och processer,
instruera klienter.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med
infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar
och debatter.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och
förklara sin utbildning och sin
arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och
affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen
typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen, att upp
klientinformation

Förkunskaper

Kompetensnivå B1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

SO-1-003 (0) Engelska (5 sp)

Litteratur

En av följande romaner:
Look Me in The Eye, John Robinson
My Stroke of Insight, Jill Bolte Taylor
Thinking in Pictures, Temple Grandin
Left Neglected, Lisa Genova
As We Are Now, Mary Sarton
Still Alice, Lisa Genova
So Many Everests, Victoria & Diana Webster

Ytterligare material tillhandahålls av
föreläsaren

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Uppvisad aktivitet (övningar och
närundervisningstillfällen).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat
sammandrag (analys).
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning
upp till 25% var.
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för
att bli godkänd.
Aktivitet upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 12:00 - 14:00 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-10-29 08:00 - 09:30 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-11-04 12:00 - 14:00 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-11-06 10:00 - 12:00 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-11-11 12:00 - 14:00 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-11-13 12:00 - 14:00 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-11-25 09:00 - 12:00 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-12-02 12:00 - 14:00 B522 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-12-04 10:00 - 12:00 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-12-16 10:00 - 11:30 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-12-16 12:00 - 13:30 B517 English (OT) Ray Jan-Anders
2019-12-16 13:30 - 15:00 B517 English (OT) Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning