Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner till den grundläggande kommunikationen inom affärsvärlden, kan återge och självständigt producera texter med inriktning på det specifika yrkesområdet och kan i tal och skrift förmedla information till varierande målgrupper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att använda modersmålet varierat och korrekt i tal och skrift i olika kommunikationssituationer

Innehåll

språkriktighet, yrkesvokabulär, affärskommunikation, facktexter och fackuppsats, litteratur

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Svenska, 2 sv

Mer information

Kursanmälan före kursstart!
I kursen ingår ett avsnitt informationssökning vid vilket närvaro är obligatorisk.
Förutom de ovannämnda prestationerna som utvärderas ingår också ett terminologiförhör

Litteratur

Lehrer S 1998 el.senare Affärsbrev. Övrigt material enligt anvisningar. Skönlitterärt verk enligt överenskommet tema.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 9 timmar
 • Självstudier - 44 timmar
 • - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 49 timmar
 • Varav schemalagda studier: 84 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Löfhjelm-Bergström Katarina

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Detaljerad tidtabell och utförligt kursprogram presenteras vid det första närundervisningstillfället. Detialed timetable to be distributed during the first lesson.

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning