Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenterna en inblick i den svenskspråkiga kulturen samt att befästa och fördjupa studenternas färdigheter i det allmänna språkbruket såväl muntligt som skriftligt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -med hjälp av enkla fraser berätta om bostad, arbete och studier -kommunicera muntligt i enkla shopping/café-och restaurangsituationer -fråga efter vägen och berätta om vägen -berätta om sig själv, sin familj och sina intressen -förstå huvuddragen i långsamt talad svenska -känna igen och aktivt använda månadernas/veckodagarnas namn -diskutera vädret, årstiderna,dygnstiderna -använda räkneorden 1-1000 - muntligt berätta om sig själv och sin familj, sina fritidsintressen -klara av enkla talsituationer där hälsa diskuteras -klara av enkla talsituationer där framtidsplaner diskuteras -ställa och besvara enkla frågor i nutid och förfluten tid -skriva enkla meddelanden - CEFR A1.2.

Innehåll

Centrala grammatiska strukturer,vardagssituationer, telefonfraser, framtidsplaner,arbete och studier. De nordiska länderna.

Förkunskaper

Swedish for Beginners 1 (A1.1)

Mer information

Obligatoriks närvaro.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare. By: Keränen, Lindroos & Peltola 2018, Otava.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Grupparbete - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvaro är obligatorisk.Kursvitsordet ges enligt följande: Skriftligt prov 50% Muntligt test 25% Aktivt deltagande, inlämningsuppgifter, mellanförhör 25% Skriftliga uppgifter 10%

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-09-30

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2019-05-20 - Tentamina
 • 2019-05-22 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-03-25 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-06 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-08 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-13 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-15 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-20 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-22 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-27 09:15 - 11:30 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-04-29 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-04 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-06 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-11 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-13 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-18 09:15 - 11:30 D4109 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara
2020-05-20 12:30 - 15:00 B518 Swedish for Beginners II, Group A Huldén Barbara

Kurs- och studieplansökning