Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

To give knowledge of functional materials and
their relevant applications

Läranderesultat

At the end of the course the student is
expected to be able
-to relate the structure of the material to the
functional properties of the product
-to choose an appropriate functional material
for different applications and manufacturing
processes
-to define the origin of functionality for
chosen products

Innehåll

Nanomaterials
Smart materials
Biomimetic materials
Additive manufacturing materials

Förkunskaper

Polymer Chemistry

Litteratur

Material provided in itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

40% online exam
60% assignments

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-06-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 09:15 - 11:45 B325 Functional Materials Lecture 1 - Nanomaterials Makkonen-Craig Stewart
2019-09-13 09:15 - 11:45 B320 Functional Materials Lecture 1 - Nanomaterials (continued) Makkonen-Craig Stewart
2019-09-17 09:15 - 11:45 D3100 Functional Materials Lab exercise 1 - Nanomaterials Makkonen-Craig Stewart
2019-09-20 09:15 - 11:45 B320 Functional Materials Assignment 1 presentations; Lecture 2 - Smart materials Makkonen-Craig Stewart
2019-09-24 09:15 - 11:45 D3100 Functional Materials Lab exercise 2 - Smart materials (possibly also Lab exercise 2 - biomimetic materials) Makkonen-Craig Stewart
2019-09-27 09:15 - 11:45 B326 Functional Materials Assignment 2 presentations; Lecture 3 - Biomimetic materials Makkonen-Craig Stewart
2019-10-04 10:15 - 11:45 Functional Materials Excursion to Finnish Natural History Museum Makkonen-Craig Stewart
2019-10-08 09:15 - 11:00 Functional Materials Excursion to Polymer lab, University of Helsinki Makkonen-Craig Stewart
2019-10-11 09:15 - 11:45 B320 Functional Materials Assignment 3 presentations; Lecture 3 - Biomimetic materials Makkonen-Craig Stewart
2019-10-15 10:00 - 12:00 Functional Materials Excursion to Functional Materials, Aalto University Makkonen-Craig Stewart
2019-10-25 09:15 - 11:45 D173 Functional Materials Late assignment 1-3 presentations Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning