Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ger FEA kunskaper

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utföra statiska och dynamiska analys
och stabilitetsstudier av mekaniska element samt
utföra termiska FEA studier av enkla statiska och
transienta problem.

Innehåll

mekaniska problem:
- statiska last, spänning och töjning
- stabilitet och knäckning av element
- Eigenfrekvenser

Termiska problem:
- termiska jämvikt i element
- termisk transient (värmepuls)

Förkunskaper

Matematik, Strength of Materials, Värmelära

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

utdelad vid föreläsningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • examen - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

analsysrapporter (hemläxor 20%) + online examen(40%
vardera)

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (44 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 13:15 - 16:00 D399 Finite Element Method Herrman Rene
2020-03-26 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-03-31 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-02 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-07 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-09 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-14 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-16 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-21 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-23 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-28 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-04-30 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-05-05 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-05-07 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-05-12 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene
2020-05-14 13:15 - 16:00 Finite Element Method Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning