Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att ge kunskap om termiska och mekaniska egenskaper hos polymerbaserade material

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att kunna förklara termomekaniska egenskaper av polymerer. Studeranden förväntas att kunna utvärdera materialets lämplighet för produkter baserad på termomekaniska egenskaper.

Innehåll

Polymera material och deras termomekaniska egenskaper:
- amorfa strukturer
- kristallina strukturer
- Mekaniska egenskaper
- Viskoelasticitet / Maxwell modell /
- Viskoelasticitet / Kelvin / Voigt modell /
- effekt av temperatur på mekaniska egenskaper.

Förkunskaper

Polymerkemi [PT-1-005],Linjär algebra, differentialkalkyl, integralkalkyl

Litteratur

-Plastic Engineering, 3rd edition/ R J Crawford
-The Mechanical Properties of Solid Polymers/ I M Ward & J Sweeney
-Thermal Analysis of Polymers/ J.D Menczel & P.B.Prime

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursuppgifter och tentamen

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-04-01 - Tentamina
 • 2016-03-18 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-09-10 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-09-17 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-09-24 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-09-30 13:00 - 17:00 B328 Thermomechanical Properties Re-exam in Thermomechanical Properties (2018-2019) Gebrehiwot Silas
2019-10-01 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-10-08 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-10-15 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-10-22 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas
2019-10-29 09:15 - 12:00 B327 Thermomechanical Properties Thermomechanical course Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning