Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan själva hantera småskaliga projekt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att — förstå hur man bygger iOS applikationer för iPhone, iPod Touch och iPad. — behärska tekniker för att bygga skalbara program med hjälp av MVC (Model-View-Controller) — Veta alla detaljer av vanliga iOS tekniker som Delegates och Target / Action — ha en detaljerad förståelse av hur iOS SDK fungerar — veta hur man installerar sin app på en riktig iPhone och detaljer i etableringsprocessen

Innehåll

Småskaliga projekt

Förkunskaper

Grunder i iPhone/iPad programmering

Litteratur

iOS App Programming Guide, 2012, Apple inc.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 13 timmar
  • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1: produktion av en projekt

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-02-04

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning