Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande insikter i programmeringsspråket Objective-C och objektorienterad programmering.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna göra enkla kommandotolkbaserade program, implementera objektorienterade begrepp i program skrivna i Objective-C samt vara på det klara med hur man med hjälp av Xcode kan skapa grundläggande GUI.

Innehåll

- introduktion till Xcode - Identifierare och nyckelord - Objekt och variabeldeklarationer - Uttryck och operationer - Satser - Funktioner - C-standardbibliotek - Klasser och meddelanden

Förkunskaper

Introduktion i programmering.

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

"The C programming Language" av Brian W. Kernighan och Dennis M. Ritchie "The Objective-C Programming Language" av Apple Inc.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 23 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • obligatoriska övningsuppgifter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 – övningsuppgifter Examination 2 – tentamina Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: övningsuppgifter/tentamina – 60/40

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Kursens hemsida

https://www.itslearning.com/main.aspx?CourseID=999

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-11-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning