Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten studerar ett medietekniskt tema på djupet och gör försök med vilka han/hon kan bevisa eller fastställa en gjord hypotes.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utföra forskning och utveckling inom medieteknik och rapportera resultaten på ett vetenskapligt sätt.

Innehåll

Vetenskapligt forskning, utveckling och rapportering. Arbetet börjar med att man gör en forskningsplan enligt modellen: https://famnen.arcada.fi/intra/undervisning/medieteknik/blank etter/forskningsplan.doc och skickar in den för godkännande till examination. Kursen examineras genom inlämning av en forskningsrapport vars omfattning är cirka 15 sidor och följer modellen på: http://studieguide.arcada.fi/webfm_send/896

Förkunskaper

Goda grundkunskaper inom medieteknik.

Litteratur

Enligt temaval.

Studieaktiviteter

  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-05-31

Examinationsformer

2017-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning