Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lösa praktiska och teoretiska problem kring examensarbetet. Sätta igång examensarbetet och stöda forsknings- och skrivprocessen. Fostra till vetenskapligt tänkande och förståelse för forskningsmetodik.

Läranderesultat

1. Färdighet att skriva forskningsplan 2. Färdighet att skriva disposition 3. Färdighet att skriva vetenskaplig text 4. Färdighet att presentera egen text 5. Färdighet att opponera andras texter 6. Färdighet att söka, studera och bedöma litteratur 7. Känna forskningsmetodikens centrala delar

Innehåll

Forskningsplan, disposition och bakgrund. Skrivprocessen och materialbehandling. Presentation och kritik. Forskningsmetodik

Förkunskaper

Svenska

Mer information

Examensseminariet pågår utan avbrott från period till annan.

Litteratur

Martin Höst, Björn Regnell och Per Runeson: Att genomföra ett examensarbete, Studentlitteratur, 2006, ISBN 987-91-44-00521-8. Juha T. Hakala: Snart magister? Guide för examensarbetet, Gaudeamus Kirja, 2001, ISBN 951- 662-832-X

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Biström Johnny
  • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt studenternas framskridande.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning