Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär sig de vanligaste utvecklinsmiljöerna och verktygen för avancerad programvaruutveckling i Java och kan utnyttja dessa för programmering av avancerade Java applikationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utföra avancerade programmeringuppdrag i Java.

Innehåll

- BlueJ och Netbeans IDE - Grafisk användargränssnitt med Java - Händelsehantering - Externa bibliotek - Interaktion med MySQL - Implementering av en musikspelare

Förkunskaper

Javaprogrammering

Mer information

inget

Litteratur

Oracle Inc. The Java Tutorials. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ Andrew Davison. Killer Game Programming in Java. O'Reilly 2005

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

kursprojekt

Examinationskrav

För att avlägga kursen ska man klara av kursprojektet.

Examinator

Shcherbakov Andrey

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period ?

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning