Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall kunna grunderna för att spela in och mixa musik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till och kunna använda tekniken i anslutning till en ljudstudio.

Innehåll

Mikrofonernas karaktär och mikningstekniker Förstå signalvägarna från mikrofon till hårdskiva Pro Tools användning Mixerbordets uppbyggnad och signalvägar EQ och dynamic processorer Effektprocessorer Gemensamma inspelningsövningar Egen inspelning

Förkunskaper

Audioteknik, Audioelektronik

Litteratur

David Miles Huber & Robert E. Runstein. Modern Recording Techniques. Focal Press, 2005. ISBN 0240806255

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Skaag Oskar

Examinator

Biström Johnny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning