Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den studerande skall känna till grunderna i analog elektronik

Läranderesultat

Studeranden skall känna till de vanligaste analoga komponenternas funktion. Han skall kunna analysera och planera enkla linjära och olinjära kopplingar där dessa komponenter används. Med hjälp av övningar och laborationer skall studeranden lära sig se skillnader och likheter mellan teoretiska modeller och verkliga kretsar.

Innehåll

Passiva och aktiva komponenter Grundkopplingar med transistorer Förstärkarteori Operationsförstärkaren & operationsförstärkarkopplingar Simulering av elektroniska kretsar (Microcap)

Förkunskaper

Elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Inga

Litteratur

Datablad, utdelad material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 58 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Laborationerna

Examinationskrav

Tent.

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Kursens hemsida

people.arcada.fi/~claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare.

Examinationsformer

  • 2014-03-13 - Tentamina
  • 2014-03-13 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning