Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge den studerande grundläggnade baskunskaper i digital elektronik

Läranderesultat

Studeranden skall kunna planera och analysera enkla digitalsystem, vilket betyder att han bekantar sig med digitalteknikens grundlagar, lär sig räkna i olika talsystem Han bekantar sig med de kombinatoriska kretsarna och de vanligaste sekvenskretsarna och lär sig beskriva logiska funktioner och planera enkla logiska kopplingar. Han lär sig hur analoga system ansluts till digitala.

Innehåll

Talsystem, logisk algebra, binär aritmetik, logiska element Kombinatoriska kretsar AD och DA konvertering

Förkunskaper

Elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Delas ut

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 45 timmar
  • Praktiska övningar - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tent

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Kursens hemsida

https://people.arcada.fi/~claus/intern/Digi/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-03-31

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

2014-12-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning