Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lär studenten att upprätthålla webbsidor och att utveckla och underhålla en avancerad webbplats. Ge färdighet att använda och göra grundläggande programmering i Internet eller ett internt eller externt TCP/IP-nätverk. Studeranden bör lära sig utnyttja Internets mångsidiga funktionalitet och särskilt World Wide Web samt de vanligaste protokoll och språk som behövs. Studeranden bör lära sig producera egna grundläggande och mera avancerade webbsidor med olika verktyg.

Läranderesultat

1. Förstår Internets viktigaste byggstenar och hur de fungerar. 2. Känner Internet-protokollen och kan använda dem. 3. Kan bygga och upprätthålla webbsidor med HTML5 och CSS. 4. Känner de viktigaste webbeditorerna och kan använda dem. 5. Förstår problematiken med och kan integrera multimedia på webbsidor. 6. Kan implementera dynamiska webbsidor genom att manipulera DOM med JavaScript.

Innehåll

Internets utveckling och datornätverk Internets tjänster och World Wide Web Severs och klienter samt Internets viktigaste protokoll HTML-språket och planering av webbsidor med HTML- och webbeditorer Stilsidor som en central del av webbdesign Publicering av hemsidor Avancerad HTML och planering av webbsidor med multimedia Bearbetning av bilder för webben Bearbetning av ljud för webben Animering för webben Utnyttjande av DOM och JavaScript för att få dynamiska effekter

Förkunskaper

IKT-körkortet

Mer information

Sista inlämningsdatum för alla prestationer infaller veckan då kursen avslutas.

Litteratur

Kurskompendium och kurser på Internet Kihlman, Dag: Programmering för Internet, Studentlitteratur, 2008, ISBN 9789144049625 Zeldman, Jeffrey: Designing with Web Standards, New Riders, 2009, ISBN 9780321616951 Sebesta, Robert: Programming the World Wide Web, Addison-Wesley, 2009, ISBN 9780132130813

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla tre projekt godkänt avlagda inom utsatt tid.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Kursens hemsida

http://people.arcada.fi/~johnny/intern/www.html

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-12-20

Kursens tidtabell

vecka  innehåll/program 1 (44) Introduktion, HTML5 och CSS3, Webbdesign och gränssnittsplanering, HTML- och webbeditorer, projekt 1 ut 2 (45) Objekt, rubriker, listor, länkar, menyer, text, tabeller, basfunktionalitet i HTML och stilstyrning med CSS 3 (46) Bearbetning av bilder för webben, validering, projekt 1 in , projekt 2 ut 4 (47) Avancerad HTML, iframes, absolut positionering och lager, kartor och formulär 5 (48) Bearbetning av ljud och video för webben, avancerad CSS, projekt 2 in, projekt 3 ut 6 (49) Objektorienterad programmering, JavaScript, Dokument objekt modellen (DOM), 7 (50) Interaktivitet och kommunikation, händelsehantering, projekt 3 in 8 (51) Resultat, avslutning

Examinationsformer

2013-12-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning