Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bör ge en djup förståelse för videofotografering och den utrustning som används för alla arbetsfaser i produktionen av en film.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha kunskap i de gestaltningsmässiga och tekniska grunderna i videoproduktion.

Innehåll

Videokamerans uppbyggnad, videoteknik, hantering av videokameran, grundprinciper för bildspråket (teori och praktik), använding av editeringsutrustning, grundprinciperna för editering (teori och praktik). Kort introduktion till ljussättning.

Förkunskaper

Datorkunskap, Fotografering och digital bildbehandling

Litteratur

Roy Thompson: Grammar of the Shot. Focal Press 1995. Fauer, Jon: Dvcam A practical guide to the professional system. Focal Press 2001. Zettl, Herbert: Video basics 4. Belmont Wadsworth cop. 2004. Ward, Peter: Digital video camerawork. Oxford Focal 2001. Jackman, John: Lightning for Digital Video & Television. CMP Books 2002.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

2014-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning