Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

see English description

Läranderesultat

see English description

Innehåll

see English description

Förkunskaper

Ingen.

Litteratur

see English description

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

see English description

Lärare

  • Hyde-Clarke Nathalie
  • Räisä Tiina

Examinator

Hyde-Clarke Nathalie

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-01-15

Kursens tidtabell

DATUM TID BESKRIVNING RUM
23.10.2018 09:30 - 12:00
Representation Course A312
30.10.2018 09:30 - 12:00
Representation Course A312
06.11.2018 09:30 - 12:00
Representation Course A312
13.11.2018 09:30 - 12:00
Representation Course A312
20.11.2018 09:30 - 12:00
Representation Course A312
27.11.2018 09:30 - 12:00
Representation Course A312
04.12.2018 09:30 - 12:00
Representation Course A312

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

2018-12-11 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning