Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att ge studenten detaljerad teoretisk och praktisk kunskap om olika produktioner i serie-format, och att tillämpa dessa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten en god förståelse i vad det innebär
att skapa seriemässiga format för olika plattformer, speciellt med tanke på webb-drama.

Innehåll

UNDER LEKTIONERNA:
Ett fenomen /vecka diskuteras i klass, dess genomslagskraft, hur
det påverkat tv-regi och produktion i olika grad. VARJE VECKA UPPGIFT HEMMA:
Titta och rapportera på vissa program varje vecka, enligt överenskommelse under lektionerna.

På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts utförs kursen på distans. De anmälda kursdeltagarna får behövlig informations per e-post av examinatorn. De insattas lektionera utförs på Zoom.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Tillägsinformation ges under första närstudietililfället.

Litteratur

Rabiger, M. (2006) Developing Story Ideas. Focal Press.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 65 timmar
 • Självstudier - 37 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i 5 av 7 lektioner

Godkänd essä
Godkänd kreativ skriftlig uppgift: Pilot för webb-drama

Lärare

Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-08 13:15 - 15:00 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan
2020-04-14 09:15 - 12:00 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan
2020-04-29 09:15 - 12:00 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan
2020-05-18 09:15 - 12:00 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan
2020-05-26 09:15 - 12:00 C350 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan
2020-05-29 14:00 - 18:00 C350 Manus och Regi: Moderna format Nåls Jan

Kurs och studieplanssökning