Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande förståelse för hur inspelningar förbereds, hur budget och finansiering går till samt de juridiska aspekterna gällande avtal som reglerar såväl upphovsrättigheter som arbetsgivaransvar och andra överenskommelser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utföra de uppgifter som krävs för förproduktionen av en 5-10 minuters kortfilm.

Innehåll

Produktionsflödet Förproduktion Produktionsledarskap Budget och finansiering Produktionsjuridik

Förkunskaper

Deltagaren bör ha avlagt kursen Introduktion till medieproduktion eller kan framlägga dokumenterat bevis på motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatisk 80% närvaro. Eventuella uppgifter som inte inlämnats på givet datum bör vara inlämnade senast 2 veckor efter andra periodens slut. Observera att för andra inriktningar än producentskap rekommenderar vi att kursen tas tidigast på tredje läsåret.

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Utför givna uppgifter och presentationer 80% närvaro vid schemalagda föreläsningar Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Engebretsen Nanna

Examinator

Engebretsen Nanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 13:15 - 16:30 A312 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2019-09-09 13:15 - 15:00 Producentskap: Produktionsplanering Genomgång av nya bokningssystemet i A211 tillsammans med foto och klipp. Engebretsen Nanna
2019-09-10 09:15 - 12:30 A312 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2019-09-17 09:15 - 12:30 A312 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2019-09-24 09:15 - 12:30 A312 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2019-09-25 14:00 - 16:00 Producentskap: Produktionsplanering Solarfilms inspelningar i Vanda, Talkootie 4. Träff kl. 13.50 utanför givna adress. Frivillig aktivitet. Engebretsen Nanna
Nordström Fred
2019-10-01 09:15 - 12:30 A309 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2019-10-08 09:15 - 12:30 A312 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2019-10-15 09:15 - 12:30 A312 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2019-10-22 09:15 - 12:30 A312 Producentskap: Produktionsplanering Engebretsen Nanna

Kurs och studieplanssökning