Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten en stabil teoretisk grund i video- och audio- samt grundläggande berättarteknik, för att göra en fortsatt skapande verskamhet möjlig. Kursen bygger vidare på de kunskaper som man fått under kursen Grunderna i audiovisueltt berättande och svarar på de frågor vad gäller grundläggande utrustning och berättarteknik som uppstått under föregående kurs.

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna de grundläggande begreppen inom audiovisuellt berättande för singelkamera produktioner.

Audio berättande:
- Mikrofoner, förstärkare, mixern o effekter.
- Videokamerans ljudegenskaper, ENG ljud grunder.
- Grunderna i studioarbete
- Digitalteknik och synkronisering
- Grunderna i ljudplanering

Visuellt berättande
- exponering
- bildberättandets grunder
- videokamerans basfunktioner
- fältarbete
- klippets moderna teori och grunderna i Avid

Kursen består av obligatoriska föreläsningar (80%) med hands-on tillfällen samt enklare övningar för att ge alla kursdeltagare möjlighet att lära sig hantera enkel grundläggande utrustning.

Efter Singekamera1 har studenten färdigheter att jobba effektivt med kursen Singelkamera2.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen
jobba i arbetsteam vid singelkameraproduktioner och använda
den vanligaste ENG-utrustningen för att producera inslag.

Innehåll

Föreläsningar samt praktiska övningar i att producera innehåll,
bild och ljudmaterial.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen kräver aktivt deltagande (min 80% närvaro) samt arbete
utanför
veckoprogrammet.

Litteratur

ges under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 65 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Feedback - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i lektioner och övningar. En avklarad tentamen.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred
 • Nåls Jan
 • Cantell Saara

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2013-12-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning