Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten färdigheter att arbeta i flerkamera-miljöer.

Läranderesultat

Att studenten får praktisk erfarenhet av att producera program med flerkamerateknik och att kommunicera med andra yrkesgrupper i en TV-studio. Att kunna analysera program ur olika genrer.

Innehåll

Se Flerkamera 2 (Manus och Regi)

Förkunskaper

Kurs: Grundkurs i studioproduktion, Flerkamera 1

Mer information

Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart. Kursen kräver arbete utanför det normala veckoprogrammet.

Litteratur

Föreslagen litteratur: Gerald Millerson: Television Production Ward, Birmingham, Wherry: Multiskilling for television production

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 105 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Färdigställande av TV-program med hjälp av flerkamerateknik enligt instruktioner.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

För närmare kursprogram se kursen Flerkamera 2 (Manus och regi). Kurserna samkoordineras. Se också information om rumsbokningar i ARBS (Observera dock att inriktningar och produktinsteam kan ha olika närvarokrav utöver informationen i ARBS).

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning