Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/33">Mediekultur 2007 (ljudarbete) - Ljudarbete masterclass</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Att fördjupa kunskaperna inom musikinspelningsområdet.
Att fördjupa kunskaperna om val av inspelningsmetod -
produktionssätt för olika typer av musik, klassisk, folk, rock osv.
Att lära regler för upphovsrätter.
Studiopsykologi.

Innehåll

Instrumentkännedom (klang osv.)
Finslipning av mikriggning
Ljuprocessering
Surroundmixning

Förkunskaper

Musikinspelning 1 (eller motsvarande kunskaper)

Litteratur

Production, recording, editing and mixing for Pro-Tools 5.1 ISBN 024 0516 400
5.1 surround sound ISBN 024 0803 833
Stereo microphone techniques ISBN 024 0800 761
Art of digital audio ISBN 024 0515 870

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 60 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 103 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Uppsatser

Lärare

 • Grönvall John
 • Tigerstedt Dan

Examinator

John Grönvall

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning