Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
lär
sig att använda ord- och handböcker och andra
källor för att kontinuerligt förkovra sitt
ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt
blir förtrogen med lämpliga språkliga
formuleringar i olika professionella sammanhang.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003)för en tjänst inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling
i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och rapporter
Arbetslivsterminlogi

Förkunskaper

Kunskapsnivå B1 eller högre (europeiska
referensramen för språk)

Mer information

Personlig anmälan till kursen senast 31.3.2015.
Absolut sista möjligheten att lämna in uppgifter
är
5.9.2015 kl 23.55.

Litteratur

Brevidläsning:
Mattila, Heli - Ruusunen, Tuula - Uola, Kirsi.
2006: Viestinnän työkaluja amk-opiskelijalle.
ISBN
951-0-30268-6.
Snellman, Susanne - Lindberg, Thomas - Eklundh,
Lotta. Lunttikirja - en handbok i finsk
grammatik.
ISBN 951-96404-6-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Självstudier - 82 timmar
 • Skriftlig tentamen - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbetsansökan med bilaga

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 50 %
Skriftlig tentamen 50 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-09-05

Examinationsformer

 • 2015-04-23 - Tentamina
 • 2015-04-09 - Rapporter och produktioner
 • 2015-04-13 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning