Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten ska efter avklarad kurs vara förtrogen med den historiska omställningen från analog till digitala respektive sociala medier och hur detta skifte ses genom framförallt en förändrad mediekommunikation. Hen skall känna till begreppen social, medier/media och kommunikation. Därutöver ska hen ha grundläggande insikter i begreppen plattformssamhälle, individ, institution, representation och semiotik. Studenten ska ha utvecklat ett analytiskt förhållningssätt till sociala medier och förstår de utmaningar som sociala medier och plattformssamhället har för medborgarsamhället och för en professionell medieproduktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs ska studenten känna till de centrala begreppen som ingår i fältet sociala medier respektive kommunikation. Efter kursen ska studenten ha tillskansat sig en bredare och mer professionell förståelse för de sociala mediernas betydelse för individ och samhälle. Studenterna har lärt sig att problematisera och förhålla sig till sociala medier så att hen kan tillämpa begreppen i skriven text och i muntliga gruppsamtal. I kursen övar studenten också sin förmåga i att tala och skriva.

Innehåll

På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts utförs kursen nu helt på distans via Zoom och Itslearning. Backupmedier är Whatsapp och epost. Kurser består av läsning av material, föreläsningar via Zoom, grupparbeten, paneldiskussioner i Zoom, samt en essä. Studenten läser utdelat material inför varje föreläsning. Studenten använder sig av de frågor som skickas ut inför varje föreläsning och går igenom frågorna i sin grupp samt presenterar resultatet en grupparbetet på föreläsningen. Studenten skriver en slutessä på 6-8 sidor om något av de teman som behandlas på kursen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2013 - 2016: Webbanalys och sociala Medier 2017: KP-2-101 (0) Sociala medier och produktion

Mer information

Kursen ändrar form på grund av COVID-19. Vi gör kursen online i sin helhet. Närmare information an efter som situationen utvecklar sig. Studenter på utbildningsprogrammen mediekultur och kulturproducentskap har förtur då denna kurs är obligatorisk för dessa utbildningar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Praktiska övningar - 8 timmar
  • Basgruppsarbete - 50 timmar
  • Självstudier - 43 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet baserar sig på grupparbetet samt på den individuella essän. Alla i gruppen får samma vitsord. Det individuella vitsordet kan höja/sänka vitsordet +- 1-2.

Lärare

  • Engebretsen Nanna
  • Grönvall John

Examinator

Grönvall John

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-01 10:15 - 12:00 Sociala medier och kommunikation Kick Off. Länken till zoommötet skickas via epost til anmälda på onsdagsmorgonen 1.4. Engebretsen Nanna
Grönvall John
2020-04-08 13:15 - 16:00 Sociala medier och kommunikation Via Zoom.
2020-04-15 13:15 - 16:00 Sociala medier och kommunikation Undervisning via ZOOM Engebretsen Nanna
2020-04-22 13:15 - 16:00 DIAK Sociala medier och kommunikation Via Zoom.
2020-04-29 13:15 - 16:00 D173 Sociala medier och kommunikation Engebretsen Nanna
2020-05-06 13:15 - 16:00 DIAK Sociala medier och kommunikation Bekräftat. Vi är i DIAK sal 222
2020-05-12 13:15 - 16:00 B518 Sociala medier och kommunikation Engebretsen Nanna
2020-05-20 13:15 - 16:00 Sociala medier och kommunikation Ersätter online-föreläsningen 5.5 Engebretsen Nanna
2020-05-27 13:15 - 16:00 DIAK Sociala medier och kommunikation Bekräftat. Vi är i DIAK sal 222

Kurs och studieplanssökning