Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

See English description

Läranderesultat

See English description

Innehåll

See English description

Förkunskaper

Mtodik och/eller Kunskapsutveckling

Kursen ersätter följande kurser

Examenssemi

Mer information

80% attendance

Litteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

See English description

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-03-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning