Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: - hitta på nya saker (Kreativitet) - göra nya saker (Innovation)

Läranderesultat

Studenten: - känner till innovationsprocesser och kan tillämpa dem i media- och kulturproduktioner - förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet

Innehåll

En intensiv kurs som introducerar begreppen innovation och människocentrerad design för dem som arbetar för experimenterande, konstnärlig innovation och social förändring. Under tre-veckors tid, samarbetar deltagarna i design team för att slutföra online och offline uppgifter. Deltagarna uppmanas att testa sin fantasis gränser och vidga sina vyer genom forskning. Detta görs genom att testa och göra olika experiment och analysera resultaten. I slutet av kursen presenterar varje designteam en prototyp till en jury. Syftet med kursen är att du blir en mer innovativ problemlösare som kan bygga upp din förmåga att skapa egna prototyper, experimentera och kommunicera. Innovationer är utgångspunkten för all utveckling. Stora historiska innovationer som hjulet, tryckpressen, välfärdssamhället och internet, har påverkat hela människosläktet. Som helhet har emellertid små, ofta t.o.m. okända , innovationer varit ännu viktigare med tanke på förändring och utveckling. Sådana innovationer görs ständigt och inte ens de som gör dem lägger alltid märke till att de just skapat en innovation. En innovation kan handla om ett nytt sätt att möta en publik, en kollega eller en kund, nya arbetsmetoder eller nya sätt att använda något som redan existerar. Utan innovationer skulle det inte finnas någon utveckling. Innovationer uppstår ur kreativitet. Den kreativa branschen har i sin tur uppstått för att ta vara på denna kreativitet. För att hantera kreativa idéer och leda kreativa processer används projektarbete, entreprenörskap och forskning. Varje innovationsprojekt sker i en egen kultur - och verksamhetsomgivning (kontext). Trots att globaliseringen har förenat världen existerar det ännu olikheter i lagstiftning, politik men framförallt existerar det kulturella skillnader. Målsättningen med studiehelheten är att stöda studerande att själv göra i alla fall en prototyp för en innovation. Samtidigt vandrar studerande genom ett antal innovationsprocesser. Kommunikation: Tidsschema: Arcada Kalender Allmän info: epost & It's learning Material arkiv och uppgifter: It's Learning Arbetsformer: Projektifierat lärande Varje dag (om inte annat står på agendan) möts kursdeltagarna i närstudietillfällen som består av en brief, innovativt teamarbete och presentationer. Målsättningen med dessa tillfällen är att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter samt lära sig tillsammans. Då studerande inte är på närstudietillfällena arbetar de individuellt eller i team kring de uppgifter som ingår i kursen. Uppgifter: Uppgift 1) Benchmark Uppgift 2) Läs Human-centered Field Guide Uppgift 3) Sport! Uppgift 4) Prototyp Assesment criteria We assess the prototypes presented by each innovation team. They are measured against these criteria. 1. Social and environmental benefit – how does your design benefit society and/or the environment?  2. Research and insights – how did you investigate this issue? What were your key insights?  3. Design thinking – how did your research and insights inform your solution? How did you develop, test, iterate and refine your concept? Demonstrate the journey you’ve been through to the end result  4. Commercial awareness – does your journey make sense from a financial point of view? What is the competitive environment your solution would sit within?  5. Magic – we are looking for a bit of ‘magic’ – a surprising solution  that delights

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Innovationer, konceptualisering och hållbar utveckling

Mer information

none

Litteratur

Human Centered Design Kit: http://www.designkit.org/resources/1 And lots of material online : here: http://sda.thersa.org/en/challenge/rsa-student-design-awards- 2016/phase/rsa-student-design-awards-2016/tracks

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 65 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: UUppgift 1) Benchmark Uppgift 2) Läs Human-centered Field Guide Uppgift 3) Sport! Uppgift 4) Prototyp Utvärderings system Deltagande och aktivitet i närstudier: 10 % Arbete med prototyp, prototyp och pitch 70% Teamevaluering 20% (Medlemmarna i de olika teamen fördelar i slutet av kursen 100 p enligt hur teamet självt bedömer varandras arbetsinsats) Dessutom: De medverkande lärarna utvärderar arbetet utgående från följande kriterier: - resultatens nyskapande innehåll och arbetslivsrelevans - påvisad problemlösningsförmåga - samarbets- och inlärningsförmåga under processen - skriftlig och muntlig presentationsförmåga - Förmågan att producera kunskap tillsammans med andra - Utvärderingskompetens; kritisk granskning av det egna och gruppens arbete - Pitchar bedöms DEADLINES: DEADLINE skall respekteras.

Lärare

  • Kelly Owen
  • Träskman Tomas
  • Öhman Elisabeth
  • Löv Monica

Examinator

Träskman Tomas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (51 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-20 till 2020-02-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-02 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-03 09:15 - 16:00 F143 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-04 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-05 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-05 11:00 - 12:30 E387 Innovations and Concepts Kelly Owen
2020-03-06 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-09 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-10 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-11 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-12 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas
2020-03-13 09:15 - 16:00 A311 Innovations and Concepts Kelly Owen
Träskman Tomas

Kurs- och studieplansökning