Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan presentera sin
yrkeskompetens

Läranderesultat

Studenten

 • kan samla dokument för att visa sin kompetens
 • kan presentera och utvärdera sin yrkeskompetens
 • kan ta ansvar för sin professionella utveckling
 • kan sammanställa sin kompetensportfoli i elektronisk form

Innehåll

Studenten sammanställer under handledningen en yrkesportfolio

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

none

Litteratur

none

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Nätbaserade - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Portfolio

Lärare

 • Träskman Tomas
 • Öhman Elisabeth

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-09-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning