Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

7 sp

Kompetensmål

Genom att kombinera tidigare erfarenheter av att ordna
evenemang, fältarbetet och den teori som behandlats under
tidigare kursdelar förväntas den studerande ha en samlad
kompetens att planera, genomföra och utvärdera evenemang.

Läranderesultat

Studeranden

- lär sig genom fältarbete omsätta sina kunskaper i praktiken
- får praktisk erfarenhet av evenemangsproduktionens olika
faser
- utvecklar sin förmåga att skapa nätverk inom branschen

Innehåll

Denna kurs är ett förverkligande och en utvärdering av den
kunskap och de kompetenser som du erhållit under tidigare
kurser inom denna och andra studiehelheter. Du arbetar
praktiskt på fältet med ett evenemang, och har uppgifter som du
och handledaren kommit överens om under överinseende av
skolans ansvarsperson.

Förkunskaper

Grunderna i evenemangsproduktion; Undersökningsprojekt

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

-

Litteratur

-

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 26 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 160 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 186 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 186 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Mellanrapport (20 %)
Examination 2: Slutrapport (80 %)

Den studerande ska genomföra en praktik på minst 160
arbetstimmar.

Lärare

  • Tolonen Liisa
  • Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

6.5-7.6.2013

Examinationsformer

2013-06-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning