Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge en helhetsbild av vad utbildningsprogrammet och inriktningarna går ut på och en orientering om informationsteknik med betoning på PC-datorer, tillämpningsprogram i PC-datorer och datanät.

Läranderesultat

 • Känna till skolans IT infrastuktur och tjänster samt kunna använda skolans datorer
 • ha en insikt i operativsystem (Windows, Linux)
 • behärska grunderna i texthantering, kalkylprogram och Internet
 • förstå hur programvara utvecklas
 • identifiera en dators och ett nätverks centrala komponenter
 • förstå vad datasäkerhet innebär

Innehåll

Arcadas It-system och tjänster, epost, fjärrinloggning
PC hårdvara och konfiguration
Datakommunikation och datanät
Operativsystem
Filsystem och rättigheter
Ordprocessor, kalkylprogram, rapportskrivning
Informationssökning
Datasäkerhet
Orientering till innehållet i utbildningsprogrammet och framtida yrkesliv

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

 • Datorn och datanät, Jobba med datorn, Introduktion till informationsteknik
 • It och data, Persondatorer

Litteratur

Juha Paananen: Tietotekniikan peruskirja
J. Glenn Brookshear: Computer science; an overview
Föreläsningsmaterial och webben

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 73 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

 • Biström Johnny
 • Herrman Rene
 • Karlsson Jonny
 • Pulkkis Göran

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-03-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning