Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande får färdigheter i tillämpning av SSL för utveckling av säkra nätverksapplikationer i Android och för att skapa säkra Web tjänster.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande behärska programmering av: - nätverksapplikationer i Android - Säkra SOAP- och REST-tjänster

Innehåll

- Repetition av PKI och SSL - Att skapa certifikat med OpenSSL - Konfigurering av säkra webbservrar, applikationsservrar, samt databasservrar - Programmering av webbklienter för Android med stöd för SSL och ömsesidig certifikatautentisering - Programmering av säkra webbtjänster i Java

Förkunskaper

Nätverksprotokoll Nätverksprogrammering Datasäkerhet

Kursen ersätter följande kurser

2004-2007, Fortsättningskurs i datasäkerhet

Litteratur

Handouts Länkar till dokumentationer och tutorials publiceras på Itslearning under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 21 timmar
  • Praktiska övningar - 42 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsord bedöms på basen av projektarbete, minst 50% av maxpoängen krävs för att få godkänt.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-10-24 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning