Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får grundkunskaper i telekommunikation samt insikter i den digitala signalbehandlingens teori och praktik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - förstå telekommunikation - matematiskt hantera digitala signaler - hantera digital media i form av text, grafik, ljud och bild

Innehåll

A. Telekommunikation 1. Information, data och signaler 2. Användartjänster, standarder 3. Kodning av tal ("speech") 4. Protokoll och OSI-modell 5. Transfermoder, transmissionsmedier och -parametrar 6. Nätintelligens 7. Modulation, multiplexing 8. Trunk- och accessnät 9. Mervärdestjänster 10. Signalering 11. Näthantering 12. Nätplanering 13. PSTN (Trådtelefoni) 14. Introduktion till RF-teknik 15. Trådlös datakommunikation 15.1. PLMN (Mobiltelefoni) 16. Multimedia-nätverk B. DSP-teori 1. Introduktion 2. Signaler och spekra 2.1 Signaler och Fourier-transformationen 2.2 Lineära system 3. Provtagning 3.1 Provtagning i tids- och spektrumdimensionen - provtagningsteoremet 3.2 Överprovtagning och underprovtagning 4. Kvantisering 4.1 Analog/Digital-konvertering 4.2 Kvantiseringskurva och dess dynamik 4.3 Kvantiseringsfel och kvantiseringsbrus 4.4 Digital/Analog-konvertering 5. FIR-filter (transversalfilter) 5.1 Grunderna 5.2 Realisering C. Användning av DSP i multimedia och i media 1. Audio 2. Grafik 3. Video 4. Datakompimering (JPEG, MPEG)

Förkunskaper

Elementär matematik

Kursen ersätter följande kurser

ABC of DSP, 2001-2006

Litteratur

Ericsson och Telia: Att förstå telekommunikation, Del 1 och 2, Studentlitteratur 1996. Finns på handbokhyllan i Arcadas bibliotek Annan DSP-kurslitteratur anges av kurslärare under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 66 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Självstudier - 22 timmar
 • Nätbaserade - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 123 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 123 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: sluttent tent i 'ABC of DSP' godkända övningar Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: sluttent 60% tent i "ABC of DSP" 40%

Lärare

 • Biström Johnny
 • Pulkkis Göran
 • Lindqvist Claus

Examinator

Pulkkis Göran

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-11-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning