Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna genomför serverinstallationer i Windows- och Linuxomgivning med tillhörande kringutrustning systemprogram och tjänster.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- kunna hantera och förstå hårdvaran i ett datornätverk
- förstå förhållandet mellan nätverksprotokoll & hårdvara
- förstå funktionsprinciperna för olika servermiljöer
- kunna installera och konfigurera serverdatorns systemprogramvara för olika servertyper
- kunna ansluta arbetstationer och skrivare till ett datornät
- känna till grundläggande nätverksadministration

Innehåll

- funktion och hantering av hubbar, dataväxlar ("switchar")och routrar
- funktionsprincip och installation av Windows 2003 Server
- funktionsprincip och installation av Linux Samba
- kabeldragning och kabeltyper i fasta nät
- trådlösa nät och säkerhet i trådlösa nät
- anslutning av arbetsstationer och skrivare till ett datornät
- installation av nätverksapplikationer
- administrering av nätanvändare och -resurser
- metoder och strategier för säkerhetskopiering

Förkunskaper

Datorer, datorarkitektur och nätverk
Nätverksprotokoll

Kursen ersätter följande kurser

Planering och installation av datanät (2004), Administration av nätverk (2004)

Litteratur

Manualer, Internetsidor, föreläsningsmaterial etc. finnas tillgängligt via kursens hemsida (se Blackboard)

Studieaktiviteter

  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 60 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Nyberg Janne

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-05-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning